FAST kovošrot

Odtahová služba
Tel. 777 271 509

Odtahová služba

Ceny u vozidel do 1200 kg

 • odtah vozidla určeného k likvidaci na provoz FAST KOVOŠROT včetně vystavení protokolu - zdarma
 • paušál v rámci města a nájezdu do 20 km v rámci celého odtahu - 800 Kč
 • mimo město se k paušálu účtuje za každý km tam i zpět - 8 Kč / km

Ceny u vozidel do 2000 kg

 • odtah vozidla určeného k likvidaci na provoz FAST KOVOŠROT, včetně vystavení protokolu - zdarma
 • paušál v rámci města a nájezdu do 20 km v rámci celého odtahu - 1000 Kč
 • mimo město se k paušálu účtuje za každý km tam i zpět - 10 Kč / km

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%František Štrubínský
+420 777 271 509
odtahovka@fast-kovosrot.cz

Nákup a operativní odvoz
kovového odpadu z firem

Kompletní servis pro firmy

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti odvozu kovového odpadu z firem. V současné době disponujeme jedenácti nákladními vozy s rukou, díky kterým jsme schopni uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších klientů. Uvědomujeme si vysoké požadavky na provoz každé společnosti a snažíme se vždy našim partnerům vyjít maximálně vstříc – proto poskytujeme nadstandardní servis, který zahrnuje:

Navíc všem našim obchodním partnerům poskytujeme kontejnery a jiné sběrné nádoby na kovový odpad zdarma. Tip a rozměr kontejnerů se vždy řídí individuálními požadavky jednotlivých firem. Samozřejmostí je také poradenství týkající se skladování kovových odpadů tak, aby vše bylo v souladu se zákonnými normami.

 • bezkonkurenční ceny
 • operativní odvoz odpadu v co nejkratší době po telefonické nebo e-mailové objednávce
 • nadstandardní platební podmínky
 • individuální a profesionální přístup
 • komplexní zastřešení v oblasti odpadů (průběžná evidence, roční hlášení)Jaroslav Smrž
+420 777 271 503
smrz@fast-kovosrot.cz

Likvidace železných konstrukcí
a objektů, demontáž strojních celků

Likvidace strojních celků

Zlikvidujeme jakákoliv vyřazená strojní zařízení, železné stavební konstrukce, kotelny, nádrže apod. Zajišťujeme kompletní servis od rozpálení až po odvoz a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů. Veškeré práce provádí profesionálně proškolení zaměstnanci s bohatými zkušenostmi z nejrůznějších oblastí (komplikované demontáže komínů apod.). Cena a způsob likvidace se vždy určuje individuálně.

Jednatel společnosti


František Štrubínský
+420 777 271 501
frantisek.strubinsky@fast-kovosrot.cz

Prodej nového a použitého
hutního materiálu

Prodej hutního materiálu

Nabízíme jak nový, tak použitý hutní materiál za velmi výhodné ceny. Po dohodě je možné zajistit i nestandardní druhy hutního materiálu – nového i použitého. Materiál na místě upravíme do požadované délky, zajišťujeme také dopravu hutního materiálu přímo k zákazníkovi.

Vedoucí výkupu

Michal Štych
+420 777 271 505

Prodej technických plynů

Prodej technických plynů

Spolupracujeme se společností Riessner Gase s.r.o., která dodává technické plyny (kyslík, acetylén, CO2, progen, argon atd.). Jejím prostřednictvím zajišťujeme na naší provozovně jak novým, tak současným smluvním odběratelům výdej technických plynů. Dále nabízíme prodej propanových a propanbutanových lahví. Aktuální ceny jsou k dispozici na prodejně.

Markéta Tučná
+420 777 271 504
prodejna@fast-kovosrot.cz

Výkup kovových odpadů,
barevných kovů, bílé techniky
a dalších druhů odpadů

Výkup kovových odpadů

Na našich pobočkách v Milevsku, Českých Budějovicích, Veselí nad Lužnicí, Táboře a Humpolci provozujeme sběrny kovového odpadu, kde nabízíme dlouhodobě nejvyšší výkupní ceny a kvalitní služby.

Kromě železného odpadu vykupujeme na našich provozovnách také barevné kovy, papír a plast. Výkupní ceny jsou stanovovány každý měsíc dle aktuálních cen na trhu těchto komodit.

Další službou, kterou nabízíme, je likvidace nebezpečných odpadů, kterými jsou například kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Likvidaci samozřejmě provádíme dle zákonných norem specifikujících tuto činnost.

Ekologická likvidace osobních
a nákladních automobilů

Ekologická likvidace

Naše společnost disponuje speciální linkou určenou k ekologické likvidaci autovraků a díky tomu splňujeme přísná legislativní kritéria k provádění této činnosti. Ekologickou likvidaci autovraků nabízíme jak fyzickým, tak právnickým osobám a provádíme ji zdarma. Postaráme se také o veškerou administrativu, která s ekologickou likvidací autovraků souvisí, a vystavíme vám potvrzení o likvidaci vozidla.

K ekologické likvidaci autovraku je zapotřebí:

Fyzické osoby

 • originál velkého technického průkazu vozidla k likvidaci
 • občanský průkaz

Právnické osoby

 • podepsaná plná moc, pokud osoba předávající vozidlo není statutárním orgánem dané právnické osoby
 • originál velkého technického průkazu vozidla k likvidaci

Provozovna Milevsko

Markéta Tučná
+420 777 271 504
prodejna@fast-kovosrot.cz

Provozovna Č. Budějovice

Linda Radová
+420 777 271 514
budejovice@fast-kovosrot.cz

Kompletní služby firmám
v oblasti likvidace odpadů

Likvidace ostatních odpadů

Nabízíme převzetí, odvoz a využití veškerých vzniklých odpadů v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.

Zajišťujeme:

 • poradenství v oblasti odpadového hospodářství (značení odpadů, zpracování identifikačních listů, vedení evidence odpadů, hlášení o produkci odpadů za předešlý rok, zpracování ročního statistického hlášení o produkci odpadů)
 • proškolení zaměstnanců v oblasti zákona o odpadech
 • školení zaměstnanců v případech změn legislativy o odpadech
 • poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky, provádění odborného dohledu při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou a přípravkem
 • interní audit nakládání s odpady
 • zpracování samostatného provozního řádu, havarijního řádu, základní hodnocení rizik ekologické újmy
 • odběry vzorků odpadů, předání k analýze, stručné vyhodnocení výsledků
 • zpracování vstupního auditu o množství skladovaných odpadů atd.

Dále zajišťujeme výkon funkce externího bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných látek (mezinárodní dohoda ADR) tak, jak vyplývá z ustanovení 1.8.3 dohody ADR.

1.8.3 Bezpečnostní poradce 1.8.3.1 Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Legislativní podporu, tvorbu zákonné dokumentace, ohlašovací povinnosti k průběhu zakázky poskytujeme bezúplatně a neseme plnou odpovědnost za zajištění odborného nakládání s odpady.

Jednatelka společnosti

Bc. Markéta Gřegořková
+420 606 030 382
marketa.gregorkova@fast-kovosrot.cz

Služby hutím a slévárnám

Služby hutím a slévárnám

Naše společnost nabízí tuzemským i zahraničním hutím a slévárnám dodávky kovového odpadu dle individuálních specifikací. Kvalita dodávek a profesionální přístup jsou pro nás samozřejmostí. Dodávky přizpůsobujeme přesným požadavkům všech našich obchodních partnerů.

Nabízíme také dodávky neželezného kovového odpadu. Kvalita a pravidelnost našich dodávek z nás činí spolehlivého obchodního partnera. Síť stálých odběratelů je naší nejlepší vizitkou.

Jednatelka společnosti

Bc. Markéta Gřegořková
+420 606 030 382
marketa.gregorkova@fast-kovosrot.cz